Skip to content
Datasenteret og tilhørende tomt for utvikling ligger i Romford i Øst-London.
Datasenteret og tilhørende tomt for utvikling ligger i Romford i Øst-London.

Press release -

Green Mountain ekspanderer internasjonalt gjennom oppkjøp av datasenter i London

Datasenterselskapet Green Mountain utvider for første gang sin virksomhet internasjonalt. Selskapets eier, Azrieli Group Ltd., kunngjorde i dag at de har signert en avtale om å kjøpe et datasenter med tilhørende utviklingstomt i Romford, øst i London. Gjennom oppkjøpet vil datasenteret bli oppgradert, omprofilert og inngå som en del av driften til Green Mountain.

Stavanger, Norge – 27. juni 2022

Azrieli Group Ltd. og selgeren har signert en aksjekjøpsavtale for kjøp av eiendommene som eies av Infinity SDC Ltd. i Romford. Eiendommene inkluderer et eksisterende datasenterbygg med betydelig vekstpotensial samt en tomt for videre utvikling. Avstanden til de store finanssentrene i City of London og Docklands er mindre enn 16 km. Datasenteret er sikret grønn kraft er kan støtte en IT-last på opptil 40MW og har flere sterke britiske bedrifter som leietakere allerede. Gjennomføring av oppkjøpet er underlagt visse betingelser og forventes å finne sted innen utgangen av året.

Tor Kristian Gyland, administrerende direktør i Green Mountain, kommenterte: "Vi er veldig glade for å utvide virksomheten vår utenfor Norge, og denne muligheten er en perfekt match for oss. London er et ekstremt viktig datasenterknutepunkt hvor mange internasjonale selskaper er nødt til å være. Med denne utvidelsen kan vi tilby en bredere portefølje av lokasjoner og betjene kunder som behøver mer kapasitet eller trenger å forbli i London-området samtidig som de oppnår bærekraftsmålene sine. Dette er svaret på en etterlengtet forespørsel fra både våre nåværende og potensielle kunder.»

Green Mountain planlegger å utvide kapasiteten og samtidig oppgradere og modernisere datasenteret for å innfri selskapets strenge standarder for bærekraft. Datasenteret har allerede tilgang til 100 % fornybar kraft, og har dermed et godt utgangspunkt for å bli et meget bærekraftig datasenter. Både selskap, eiendom og kommunikasjon vil bli fullstendig reprofilert og markedsført som en gjenkjennelig Green Mountain-lokasjon.

COO i Green Mountain, Truls Dishington, ønsker nye kolleger velkommen til selskapet: "Den erfarne og kompetente arbeidsstyrken på anlegget vil utfylle Green Mountain-organisasjonen godt. Vi ser frem til å forene disse to arbeidskulturene, hvor driftskvalitet er kjernen i begge virksomheter.»

Styreleder, Danna Azrieli, og administrerende direktør i Azrieli Group, Eyal Henkin, la til: "Vi har satset strategisk på datasenterindustrien som en av våre viktigste vekstmotorer og er sikre på at dette oppkjøpet vil sette en ny standard for bærekraftige datasentertjenester i Storbritannia. Vår visjon er å gradvis utvide til flere internasjonale markeder, og London er et ideelt sted utvikle denne datasenterstrategien.»

CBRE, i egenskap av finansiell rådgiver, representerte Infinity SDC Ltd, selgeren.

------------------------------------------------------------------------------------------

Om Azrieli Group Ltd. -  et israelsk offentlig eiendomsinvesterings- og utviklingsselskap registrert på Tel Aviv-børsen.

Subjects


Green Mountain designer, bygger og driver svært sikre, innovative og bærekraftige datasentraler for samlokalisering i Norge. Datasentrene opererer med lavpris 100% fornybar kraft, og bruk av gratis kjøling skaper høy energieffektivitet.

Green Mountain er en av de største datasenteroperatørene i Norden, og vi opplever sterk vekst. Blant våre kunder er store internasjonale selskaper innen Cloud, Banking / Finance, HPC, Automotive og mer.

Lær mer om Green Mountain: www.greenmountain.no

Press contacts

Mette Berger Gulbrandsen

Mette Berger Gulbrandsen

Press contact Marketing Manager 92838645
Tor Kristian Gyland

Tor Kristian Gyland

Press contact Chief Executive Officer +47 928 05 817

About Green Mountain

Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative, and sustainable colocation data centers in Norway. The data centers operate on low cost 100% renewable power and the use of free cooling creates high power efficiency.

Green Mountain
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norge