Skip to content
Rapportens forsidebilde er fra området i nærheten av DC2-Telemark i Rjukan.
Rapportens forsidebilde er fra området i nærheten av DC2-Telemark i Rjukan.

Press release -

Green Mountain publiserer bærekraftsrapport for 2021

Datasenterselskapet Green Mountain publiserer i dag sin aller første bærekraftsrapport. Selskapet er allerede kjent for sine grønne datasentre og har vunnet flere priser for sitt bærekraftsarbeid. Dette er imidlertid første gang selskapet publiserer en rapport som skisserer fokusområder, status og fremtidige planer.

Rapporten dekker syv fokusområder innen ESG (Environmental, Social, Governance): Energi, Klimagassutslipp, Avfall, Vann, Naturmangfold, Sosialt ansvar og Styringsstruktur. Hvert fokusområde har en definert overordnet målsetning sammen med flere delmål. I rapporten beskriver Green Mountain fremdriften mot disse målene samt hva som er veien videre.

Kort oppsummert leverer Green Mountain gode resultater på de viktigste bærekraftsparameterne til et datasenter:

  • Alle datasentre bruker 100 % fornybar kraft
  • De har en energieffektivitet i verdensklasse med PUE under 1,2 (globalt industrigjennomsnitt er 1,59*)
  • Scope 1 & 2 karbonavtrykk på 3,24 gram CO₂e/kWh (betydelig lavere enn bransjegjennomsnittet)
  • Pilotprosjekter på varmegjenbruk

Standarden er bransjeledende, men selskapet har i tillegg identifisert flere forbedringsområder. Blant disse er et sterkere fokus på å hindre lekkasje av F-gasser samt å bli uavhengige av fossilt brensel for nødkraft.

Torkild Follaug, Bærekraftssjef i Green Mountain kommenterer:

– Våre egne utslipp er veldig lave, men det er fortsatt en utfordring å få dem helt ned i null. Vi vil fortsette å jobbe systematisk for å nå våre mål og være åpne om vår fremgang.

Tor Kristian Gyland, administrerende direktør i Green Mountain, er stolt over arbeidet hans organisasjon har gjort i arbeidet med rapporten:

– I mange år mente jeg at en bærekraftsrapport var unødvendig da vi alltid har jobbet med en visjon om å sette den grønne standarden i bransjen. Nå stiller våre kunder og publikum større krav til innsyn i hva vi gjør, og hva våre neste mål er. Med denne rapporten oppfyller vi dette kravet og det blir også enklere å holde oss ansvarlige for våre aktiviteter.

Hele rapporten kan du finne her.

*https://www.statista.com/statistics/1229367/data-center-average-annual-pue-worldwide/

Related links

Topics

Categories


Green Mountain designer, bygger og driver svært sikre, innovative og bærekraftige datasentraler for samlokalisering i Norge. Datasentrene opererer med lavpris 100% fornybar kraft, og bruk av gratis kjøling skaper høy energieffektivitet.

Green Mountain er en av de største datasenteroperatørene i Norden, og vi opplever sterk vekst. Blant våre kunder er store internasjonale selskaper innen Cloud, Banking / Finance, HPC, Automotive og mer.

Lær mer om Green Mountain: www.greenmountain.no

Contacts

Mette Berger Gulbrandsen

Mette Berger Gulbrandsen

Press contact Chief Marketing & Communications Officer +47 92838645
Tor Kristian Gyland

Tor Kristian Gyland

Chief Executive Officer +47 928 05 817
Torkild Follaug

Torkild Follaug

Chief Sustainability Officer Sustainability +47 975 90 119

About Green Mountain

Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative and sustainable data centers in Norway and the UK. The data centers are powered by low-cost, 100 percent renewable power and are world-leading on energy efficiency.

Green Mountain
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norge