Skip to content
Store planer i Haugaland Næringspark
Store planer i Haugaland Næringspark

Press release -

Green Mountain signerer 50 dekar opsjonsavtale med Haugaland Næringspark

Avtalen sikrer Green Mountain mulighet til å realisere sine planer om datasenterutbygging i Gismarvik i Tysvær kommune. Området har en attraktiv beliggenhet mht. fiber og infrastruktur og på sikt strømtilgjengelighet.

Haugaland Næringspark AS, lokalisert i Tysvær kommune, er et av Norges største ferdig regulerte næringsareal på 5.000 dekar, tilrettelagt med grønn fornybar energi for fremtidens arbeidsplasser.

Green Mountain har store vekstambisjoner og Gismarvik er et av områdene de har vurdert lenge. Spørsmålet har vært tilgjengelighet på strøm, men dette vil forbedres betraktelig innen 4-5 år med en ny planlagt transformatorstasjon som gir 500 MW til regionen. «Vi kan allikevel starte første byggefase så tidlig for 2022 slik strømsituasjonen er nå. Vi har flere internasjonale selskaper som er interessert.» sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

Det er den økende etterspørselen etter datalagring og spesielt interessen fra internasjonale aktører som gjør at Green Mountain stadig ser på nye områder for videreutvikling. Norges verdibudskap om fornybar energi, lave strømpriser, stabile rammebetingelser og god fibertilgang klinger godt i ørene på internasjonale selskaper. «Med NO-UK kabelen som snart blir realisert styrker dette verdibudskapet seg ytterligere på fibersiden. Vi ser også store muligheter til å samarbeide med annen type industri som skal etableres i området. Samarbeid hvor restvarmen fra datasenteret kan gjenbrukes i sirkulære prosjekter er spesielt aktuelt.» sier Gyland.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, ser stort potensial i etablering av nye grønne industrier på området: «Dette er helt i tråd med ambisjonene til Haugaland Næringspark, og med den infrastrukturen vi har på plass, kompetansen som finnes på Haugalandet, og rikelig med tilgang på ren energi, vil vi være en god lokasjon for et datasenter av denne typen. Vi ønsker Green Mountain velkommen, og ser frem til den videre prosess».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Green Mountain:

Green Mountain designer, bygger og drifter svært sikre, innovative og bærekraftige datasentre for samlokalisering i Norge. Datasentrene opererer med 100% fornybar strøm og bruk av innovative kjøleløsninger og det norske klimaet gjør dem svært energieffektive.

  • - Datasenteret i nærheten av Stavanger (DC1-Stavanger) er bygget dypt inne i et fjell i et tidligere høysikkerhets-NATO-ammunisjonslager.
  • - Datasenteret i Telemark (DC2-Telemark) ligger i ‘vuggen av vannkraft’ i Norge med nærhet til flere lokale vannkraftverk.
  • - Det nye datasenteret på Enebakk (DC3-Oslo) ligger like utenfor Oslo, Norges hovedstad.

Green Mountain er en av de største datasenteroperatørene i Norden, og opplever sterk vekst. Blant kundene er store internasjonale kunder innen Cloud, Banking / Finance, HPC, Automotive og mer.

Om Haugaland Næringspark:

Haugaland Næringspark er sentralt lokalisert langs E39 mellom Stavanger og Bergen, på Gismarvik i Tysvær kommune i Rogaland.

Haugaland Næringspark ble etablert i 2007 og er en 5.000 dekar stor næringspark med ferdig regulerte arealer for industri. Næringsparken er tilrettelagt for større areal og energikrevende etableringer. Med et eget havneområde, god logistikk, ren energi, infrastruktur og sentral beliggenhet i en stor industriregion, er dette en attraktiv lokasjon for de nye grønne næringene. Haugaland Næringspark AS er eid av Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn kommune.

Kontakt:

Tiril Fjeld

Daglig leder

+47 404 82 788

tiril.fjeld@haugaland-park.no

Topics

Categories


Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative, and sustainable colocation data centers in Norway. The data centers operate on low cost 100% renewable power and the use of free cooling creates high power efficiency.

  • The data center near Stavanger (DC1-Stavanger) is built deep inside a mountain in a former high security NATO ammunition storage.
  • The data center in Telemark (DC2-Telemark) is in the ‘cradle of hydro power’ in Norway with close proximity to multiple local hydro power plants.
  • The data center at Enebakk (DC3-Oslo) is situated just outside Oslo, the capital of Norway.

Green Mountain is one of the largest data center operators in the Nordics and we experience strong growth. Among our clients are large international companies within Cloud, Banking/Finance, HPC, Automotive and more.

Learn more about Green Mountain: www.greenmountain.no

Contacts

Tor Kristian Gyland

Tor Kristian Gyland

Chief Executive Officer +47 928 05 817
Tiril Fjeld

Tiril Fjeld

Daglig Leder i Haugaland Næringspark. +47 404 82 788

About Green Mountain

Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative and sustainable data centers in Norway and the UK. The data centers are powered by low-cost, 100 percent renewable power and are world-leading on energy efficiency.

Green Mountain
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norge