Skip to content
Byggingen av Fagrafjell Trafostasjon på Kalberg
Byggingen av Fagrafjell Trafostasjon på Kalberg

Press release -

Green Mountain inngår samarbeidsavtale med Tore Kalberg om utvikling av tomt for datasenter

Green Mountain og Tore Kalberg har i dag inngått en samarbeidsavtale med hensikt om å utvikle et område av hans landbrukseiendom på Kalberg til fremtidig datasentervirksomhet. Det ca. 250 mål store området ligger strategisk plassert i forhold til den kommende Fagrafjell trafostasjon og er dermed ideell for datasenterutbygging. Selv om kommuneplanen ikke er endelig vedtatt er Green Mountain i dialog med flere internasjonale kunder som viser interesse for området. Det er derfor viktig at samarbeidet starter allerede nå for å være klare hvis endelig regulering vedtas.

Green Mountain har datasentervirksomhet på flere lokasjoner i Norge har et sterkt ønske om å utvide sin virksomhet i Norge. Datasenterbransjen globalt er i sterk vest og Green Mountain opplever massiv interesse fra internasjonale aktører som vurderer Norge som vertsland for sine databehov. «For å ikke risikere å miste disse mulighetene er det avgjørende for Green Mountain å sikre seg egnet areal for videre vekst. Det er derfor vi inngår dette samarbeidet med grunneier Tore Kalberg nå. Slik vi ser det er hans tomt den som raskest kan gjøres utbyggingsklar.» sier CEO i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

«Vi har lenge omtalt Kalberg som den beste plassen i Norge å etablere datasentre, både med tanke på tilgjengeligheten på strøm, på fiber og i et bærekraftperspektiv. Store internasjonale aktører ønsker ikke lenger å bruke kullkraft i Tyskland til å operere sine datasentre. De ønsker fornybar energi og aller helst gjenbruk av restvarme som kan ytterligere redusere klimaavtrykket. Hvis vi sammen med andre aktører klarer å realisere visjonene for dette området kan Kalberg bli et skoleeksempel på hvordan kraftkrevende industri og andre næringer kan skape fremtidens grønne arbeidsplasser.» fortsetter Gyland.

I en rapport utgitt i høst av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Datasentre i Norge - implementconsultinggroup.com) har man sett nærmere på ringvirkningene av datasentervirksomhet, deriblant nye arbeidsplasser og investeringsnivå. Rapporten sier at det i 2019 og 2020 har blitt investert rundt 2.7 milliarder i nye datasenter i Norge. Rapporten har sett på ulike senarioer og hvis veksten fortsetter lik de siste årene (15%) så vil det i 2025 være totalt 8.100 arbeidsplasser og i 2030 totalt 15.000 arbeidsplasser.

«Det er viktig at dette området blir utviklet på best mulig måte med tanke på de ulike hensynene som må tas. Jeg synes det derfor er positivt å innlede et samarbeid med Green Mountain. Jeg opplever dem som en profesjonell aktør. Vi har så langt hatt et godt samarbeid og vi ser gode muligheter sammen.» sier grunneier, Tore Kalberg.

Related links

Topics

Categories


Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative, and sustainable colocation data centers in Norway. The data centers operate on low cost 100% renewable power and the use of free cooling creates high power efficiency.

  • The data center near Stavanger (DC1-Stavanger) is built deep inside a mountain in a former high security NATO ammunition storage.
  • The data center in Telemark (DC2-Telemark) is in the ‘cradle of hydro power’ in Norway with close proximity to multiple local hydro power plants.
  • The data center at Enebakk (DC3-Oslo) is situated just outside Oslo, the capital of Norway.

Green Mountain is one of the largest data center operators in the Nordics and we experience strong growth. Among our clients are large international companies within Cloud, Banking/Finance, HPC, Automotive and more.

Learn more about Green Mountain: www.greenmountain.no

Contacts

Mette Berger Gulbrandsen

Mette Berger Gulbrandsen

Press contact Chief Marketing & Communications Officer +47 92838645
Tor Kristian Gyland

Tor Kristian Gyland

Chief Executive Officer +47 928 05 817

About Green Mountain

Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative and sustainable data centers in Norway and the UK. The data centers are powered by low-cost, 100 percent renewable power and are world-leading on energy efficiency.

Green Mountain
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norge