Skip to content
Illustrasjonsbilde av nytt samlokaliseringsdatasenter på Enebakk.
Illustrasjonsbilde av nytt samlokaliseringsdatasenter på Enebakk.

Press release -

Green Mountain skal bygge datasenter på ny tomt i Enebakk

Green Mountain har kjøpt en 53 000 m2 stor tomt i tilknytning sitt DC3-Oslo anlegg i Enebakk. Planen er å utvide det nåværende anlegget med et nytt 13,5 MW samlokaliseringsdatasenter. Selskapet har allerede startet byggearbeidene og regner med å ferdigstille bygget i november 2022. Green Mountain vil fortsette å utvikle denne tomten frem til man når full kapasitet på 75 MW.

"Dette er et naturlig steg videre i våre utviklingsplaner for DC3 i Enebakk." sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland. Den nåværende tomten på 24 000 m2 består av to 4MW bygninger, den siste ble ferdigstilt tidligere i høst. "De to første bygningene våre huser en enkelt leietaker, men nå vil den tredje modulen være et samlokaliseringsanlegg for flere leietakere." forklarer Gyland.

Det nye datasenteret skal driftes på 100 % fornybar energi, men Green Mountain planlegger også å koble det til det lokale fjernvarmenettet. Da kan restvarmen benyttes til å varme opp husholdninger i nærområdet. «Her i Enebakk er fjernvarme et godt alternativ for varmegjenbruk siden infrastrukturen allerede er på plass. På våre andre anlegg jobber vi med andre typer varmegjenbruksprosjekter som landbasert hummer- og ørretoppdrett. Det viktigste er at vi alltid prøver å finne gode løsninger for å bli mer bærekraftige.» sier Gyland.

Lokasjonen i Enebakk er ideell både når det gjelder strømtilgang, fiberruter og nærhet til Oslo og internasjonal flyplass. «Helt siden vi etablerte oss her, har flere store internasjonale selskaper vist interesse for å få leie egne tilpassede databygg. Vi så imidlertid at vi også trengte et samlokaliseringsanlegg for flere leietakere med ikke fullt så store behov. Green Mountain fortsetter å vokse raskt, så det er viktig å ha denne kapasiteten tilgjengelig. Når anlegget er fullt utbygd ser vi for oss at det vil kombinere samlokalisering og tilpassede løsninger for større kunder.» forklarer Gyland.

Utbygging vil resultere både i indirekte og direkte arbeidsplasser. Både i anleggsperioden og i driftsfasen. «Vi opplever at det er mye relevant kompetanse i regionen, så jeg tror det skal gå bra å rekruttere de nye kollegene vi trenger.» sier HR direktør, Irene Vikingstad.

Ordfører Hans Kristian Solberg (Sp) er positiv til Green Mountain sine vekstplaner: «Vi har tilrettelagt for industrivekst i dette området, så det er spennende å se at prosjektene nå realiseres. Det er positivt at kommunen får flere arbeidsplasser innen en grønn vekstindustri. Vi har flere bedrifter i dette nabolaget som på hver sine områder går i front når det gjelder miljø i sine bransjer. Jeg synes det derfor er veldig positivt at Green Mountain fokuserer på å utnytte varmeoverskuddet som produksjonen gir slik at en får god ressursutnyttelse.»

Gyland roser også det gode samarbeidet med kommunen. «Vi opplever Enebakk som en fremoverlent kommune som det er enkelt og konstruktivt å samarbeide med. Vi ser frem til fortsettelsen.»

Related links

Topics

Categories


Green Mountain designer, bygger og drifter svært sikre, innovative og bærekraftige datasentre for samlokalisering i Norge. Datasentrene benytter 100% fornybar kraft er svært energieffektive.

Green Mountain er en av de største datasenteroperatørene i Norden, og opplever sterk vekst. Blant kundene finner man store internasjonale selskaper innen Skyløsninger, Bank/Finans, HPC, Automotive og mer.

Lær mer om Green Mountain: www.greenmountain.no

Contacts

Tor Kristian Gyland

Tor Kristian Gyland

Chief Executive Officer +47 928 05 817

Related content

About Green Mountain

Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative and sustainable data centers in Norway and the UK. The data centers are powered by low-cost, 100 percent renewable power and are world-leading on energy efficiency.

Green Mountain
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norge