Skip to content
Green Mountains DC2-Telemark datasenter ligger i Rjukan.
Green Mountains DC2-Telemark datasenter ligger i Rjukan.

Press release -

Green Mountain vokser ytterligere ved sitt datasenter i Rjukan

Green Mountain utvider sitt datasenter i Rjukan med en kapasitet på 4,5 MW etter signering av en ny stor internasjonal kunde. Utbyggingen spesialtilpasses kundens behov for tungregningskapasitet og skal stå klart i september 2022.

Green Mountain fortsetter å oppleve stor etterspørsel fra internasjonale kunder som ønsker å flytte dataene sine til mer bærekraftige lokasjoner. Nylig signerte Green Mountain en kontrakt på en ny stor datainstallasjon ved DC2-Telemark datasenteret. For å imøtekomme denne kunden, en verdenskjent merkevare som foretrekker å være anonym, tilpasser vi både en eksisterende bygning på stedet og utvider selve bygningen. Byggearbeidet startet umiddelbart etter kontraktsinngåelse og omfatter utvidelse av eksisterende bygg med ytterligere 300 kvm. Dessuten legger Green Mountain til 4,5 MW med ny elektrisk og mekanisk kapasitet for å tilrettelegge både for kundens første installasjon så vel som dens fremtidige vekstplaner.

"Vi er veldig glade for å ha signert denne nye viktige kunden. De skal bruke anlegget til sine kritiske tungregningsoperasjoner (High Performance Computing), noe som vårt datasenter i Rjukan passer perfekt til. Her kan vi tilby 100% fornybar kraft og mulighet til å vokse mye.» sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.

Dette gjør også at selskapet fortsetter å bygge kompetanse på å håndtere kunder innen tungregningssegmentet og må utvide staben med 7 nye teknikere.

Kun 800 meter fra datasenteret er Hima Seafood i gang med å bygge verdens største land-baserte anlegg for oppdrett av ørret. Når anlegget er klart i 2023 vil de få tilført spillvarme fra datasenteret som kan benyttes direkte i produksjonen. Til gjengjeld får datasenteret kaldt vann tilbake for å kjøle ned datahallene sine. Dette er med andre ord et sirkulærprosjekt som vil gjøre driften enda mer bærekraftig.

«Vi ser at DC2-Telemark er i ferd med å bli et attraktivt alternativ for internasjonale selskaper på jakt etter bærekraftige, skalerbare og kostnadseffektive løsninger, spesielt innenfor tungregningssegmentet. Vi forventer betydelig vekst her de kommende månedene.», legger CSO i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth, til.

Related links

Subjects

Categories


Green Mountain designer, bygger og driver svært sikre, innovative og bærekraftige datasentraler for samlokalisering i Norge. Datasentrene opererer med lavpris 100% fornybar kraft, og bruk av gratis kjøling skaper høy energieffektivitet.

Green Mountain er en av de største datasenteroperatørene i Norden, og vi opplever sterk vekst. Blant våre kunder er store internasjonale selskaper innen Cloud, Banking / Finance, HPC, Automotive og mer.

Lær mer om Green Mountain: www.greenmountain.no

Press contacts

Mette Berger Gulbrandsen

Mette Berger Gulbrandsen

Press contact Marketing Manager 92838645
Tor Kristian Gyland

Tor Kristian Gyland

Press contact Chief Executive Officer +47 928 05 817

Related content

About Green Mountain

Green Mountain designs, builds and operates highly secure, innovative, and sustainable colocation data centers in Norway. The data centers operate on low cost 100% renewable power and the use of free cooling creates high power efficiency.

Green Mountain
Hodneveien 260
4150 Rennesøy
Norge